profil spolocnosti ponuka
Naše produkty

Uzávery
PET predlisky
PET flaše
Uzávery na galóny
  • vhodné na 5 galónové fľaše (18,9 l) plnené inertnými a nesýtenými nápojmi
  • kompatibilné so všetkými chladiacimi systémami
  • majú špeciálne vyrobené tesnenie
  • použité materiály sú plne vhodné na priamy kontakt s potravinami a spĺňajú všetky požiadavky EÚ
  • flexibilný tesniaci krúžok alebo penová tesniaca vložka
  • PC/PET hrdlo 55 mm
  • odtrhnuteľný okraj
  • materiál LDPE
  • štítok generický/podľa dizajnu klienta
 
©2012 Bepak, s.r.o. All rights reserved