profil spolocnosti ponuka
Bepak, s.r.o.

Podtatranská 4931/23
058 01 Poprad

bepak@bepak.sk
+421 944 220 846
Spoločnosť BEPAK, s.r.o. bola založená Spoločenskou zmluvou zo dňa 08.08.2012 a vznikla dňa 24.08.2012 zápisom do Obchodného registra, v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

Základné údaje spoločnosti:

Obchodné meno: BEPAK, s.r.o.
Zapísaná: v Obchodnom registri Obchodného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26528/P
Sídlo spoločnosti: Podtatranská 4931/23, 058 01 Poprad, Slovenská republika
IČO: 46 801 502
DIČ: 2023583727
IČ DPH: SK2023583727
Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2921881059/1100
IBAN: SK38 1100 0000 0029 2188 1059
SWIFT: TATR SK BX

Sme si vedomí, že úspech spoločnosti je priamo závislý od spokojnosti zákazníkov a dosiahnuť ho možno len zodpovednou, spoľahlivou, kvalitnou a efektívnou prácou.

Aktualizované: Júl 2019
 
©2012 Bepak, s.r.o. All rights reserved