profil spolocnosti ponuka
Bepak, s.r.o.

Podtatranská 4931/23
058 01 Poprad

bepak@bepak.sk
+421 944 220 846
Ponuka

Na požiadanie našich klientov je výrobná firma ochotná pristúpiť k výrobe akýchkoľvek farebných odtieňov PET preform (atypické, metalizované, perleťové a. i.), a to v časovom rozsahu, ktorý závisý od sezónneho obdobia. V prípade akéhokoľvek, hoci aj minimálneho problému, ktorý sa netýka priamo konkrétneho produktu - preform, ale skôr nastavenia výrobnej linky, je výrobná firma schopná a ochotná zabezpečiť servis a technika v čo najkratšom možnom čase (24 - 48 hodín v závislosti od ročného obdobia).

Naše produkty

Uzávery
PET predlisky
PET flaše
 
©2012 Bepak, s.r.o. All rights reserved